caraVáženi návštěvníci našeho webu,logo

Mateřská škola B A L Ó N E K je umístěna na okraji přírodní rezervace Prokopské údolí. 1.9.1998 byla zařazena do sítě škol jako čtyřtřídní. Všechny třídy jsou vybaveny novým nábytkem a hračkami, které odpovídají věku dětí a dostatečnému rozvíjení dítěte. U každé třídy je šatna a hygienické zařízení. V přízemí budovy se nachází školní kuchyň. Přilehlá školní zahrada je vybavena dřevěnými průlezkami, skluzavkami a pískovišti. Součástí je i hřiště s umělým povrchem a pružinová houpadla. V létě plně využíváme mlhoviště, které je též vybavením zahrady spolu s dřevěnými altány. Děti jsou rozděleny do tříd dle věku s preferencí sourozeneckých a kamarádských vztahů.

Vzdělávací program je zaměřen na rozvoj osobních schopností a dovedností jednotlivců tak, aby při odchodu do základní školy byly děti fyzicky, citově, sociálně a rozumově připraveny na roli školáka. Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání. Formy vzdělávání ve školním programu "Objevujeme svět" mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat. Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v MŠ naskytnou. Kolektiv pedagogů tvoří 8 učitelek.
facebook_logo
cara kontaktní informace na naši školu

Mateřská škola B A L Ó N E K

(příspěvková organizace)
Janského 2188
Praha 5 - Velká Ohrada
155 00
IČO: 75030802
Telefon/fax: 251 623 893
E-mail: ms.balonek@tiscali.cz
datová schránka ID: avhknbs
Provoz školky: 6:30 - 17:30 hod.

ředitelka školy:Jaroslava Maxová
hospodářka školy:Erika Přikrylová
balonek

Prohlášení o přístupnosti

poslední vložené foto

sipkazpěv koled u Betléma na školní zahradě
foto test
sipkazpěv koled u Betléma na školní zahradě
foto testprohlížet celou fotogalerii